geneesmiddelen

Voedselver giftiging

voedselvergiftiging

Salmonella
De salmonella bacterie is zeer berucht, zoals onlangs weer volop in het nieuws was. Ook in eieren en kippenvlees kan deze bacterie voorkomen. Vooral oudere mensen en mensen met een lage weerstand kunnen er zeer ernstig ziek van worden. Bij gezonde mensen met een goede weerstand blijven de gevolgen van een salmonellabesmetting in de regel beperkt tot een aantal dagen diarree, buikpijn en koorts. Om besmetting te voorkomen, is een goede keukenhygiëne een absolute vereiste.

Bacteriën

Melkproducten brengen nauwelijks meer salmonella over, omdat het drinken van rauwe melk nagenoeg niet meer plaatsvindt. Daarentegen kan consumptie-ijs wel besmet zijn, meestal als gevolg van de vaak handmatige bereiding en de toevoeging aan het ijs van eieren of vruchten.
Schaal- en schelpdieren filtreren het water om aan voedsel te komen. De in het water aanwezige bacteriën en virussen kunnen zich daarom ophopen in de diertjes. Omdat ze vaak rauw gegeten worden, bestaat er kans op een infectie. Daarom worden worden schaal- en schelpdieren tegenwoordig vóór het ‘oogsten’ meestal enkele weken in onbesmet water gehouden. De kans op een besmetting is dan veel kleiner
Vis kan ook gemakkelijk een besmetting met ziekteverwekkende bacteriën tot gevolg hebben. De besmetting uit zich weer in braken, buikpijn en diarree.
Groenten en fruit zijn pas verdacht als ze zijn besproeid met water dat niet aan de kwaliteitsnormen voor drinkwater voldoet. Omdat er steeds meer groenten en fruit wordt ingevoerd uit het buitenland, is de kans op een besmet product groter geworden. In ons land mag er in de 6 weken die aan het oogsten voorafgaan niet meer gemest worden met natuurlijke mest, dit om besmettingsgevaar in te dammen. Op groente en fruit kunnen echter wel kiemen van de Listeria-bacterie voorkomen, die zich in de koelkast heel gemakkelijk vermenigvuldigt. Deze ziektekiemen leiden niet vaak tot infecties. Als er toch een infectie ontstaat kan er sprake zijn van ernstige gevolgen voor zwangeren en volwassenen.